ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.9
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
2 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
3 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
4 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
5 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
6 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันประสูติ รัชกาลที่ 10
7 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
8 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
9 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
10 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Copyright 2019. All Rights Reserved.