ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.9
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 15 ตุลาคม 2561  ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
2 30 กรกฎาคม 2561  ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัฃกาลที่ 10
3 29 พฤษภาคม 2561  วันวิสาขบูชา
4 1 มีนาคม 2561  
5 11 กรกฎาคม 2560  
6 10 กรกฎาคม 2560  
7 13 กุมภาพันธ์ 2560  
8 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
9 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
10 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
11 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
12 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
13 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
14 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
15 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
16 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
17 16 มกราคม ของทุกปี  
18 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.