ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.9
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์
         0 Generalities (ขอยืมได้)
         000 เบ็ดเตล็ด (ขอยืมได้)
         1 Philosophy (ขอยืมได้)
         100 ปรัชญา (ขอยืมได้)
         2 Religion (ขอยืมได้)
         200 ศาสนา (ขอยืมได้)
         3 Social Sciences (ขอยืมได้)
         300 สังคมศาสตร์ (ขอยืมได้)
         4 Language (ขอยืมได้)
         400 ภาษาศาสตร์ (ขอยืมได้)
         5 Natural Sciences (ขอยืมได้)
         500 วิทยาศาสตร์ (ขอยืมได้)
         6 Technology (ขอยืมได้)
         600 เทคโนโลยี (ขอยืมได้)
         7 arts / Recreation (ขอยืมได้)
         700 ศิลปะ นันทนาการ (ขอยืมได้)
         8 Literature (ขอยืมได้)
         800 วรรณกรรม วรรณคดี (ขอยืมได้)
         9 Geography History (ขอยืมได้)
         900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ (ขอยืมได้)
         main-multimedia ตู้สื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-res วิจัย วิทยานิพนธ์ (ขอยืมได้)
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         Reference books หนังสืออ้างอิง
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
         Reserv หนังสือสำรอง (ขอยืมได้)
         นว นวนิยาย (ขอยืมได้)
         รป เรื่องแปล
         รส เรื่องสั้น (ขอยืมได้)
         สอศ สิ่งพิมพ์สถาบันอาศรมศิลป์ (ขอยืมได้)
         หนังสือเก่า กล่องเก็บหนังสือเก่า
         หนังสือเด็ก หนังสือเด็ก
         อนศ. หนังสืิองานศพ (ขอยืมได้)
กลับ
แผนที่ ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์

 Copyright 2019. All Rights Reserved.