ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.9
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 Video
 สื่อวีดิทัศน์
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา สถาปัตย์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา ศึกษาศาสตร๋   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา ผู้ประกอบการ   ยืมออกไม่ได้
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
2 Thesis
 วิทยานพนธ์ :
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักศึกษา สถาปัตย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักศึกษา ศึกษาศาสตร๋   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักศึกษา ผู้ประกอบการ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
3 serial
 วารสาร
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา สถาปัตย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา ศึกษาศาสตร๋   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา ผู้ประกอบการ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
4 reservmat
 หนังสือสำรอง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักศึกษา สถาปัตย์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา ศึกษาศาสตร๋   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา ผู้ประกอบการ   ยืมออกไม่ได้
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท
5 Ref
 หนังสืออ้างอิง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 4 วัน ค่าปรับ 10 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 4 วัน ค่าปรับ 10 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา สถาปัตย์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา ศึกษาศาสตร๋   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา ผู้ประกอบการ   ยืมออกไม่ได้
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 4 วัน ค่าปรับ 10 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 4 วัน ค่าปรับ 10 บาท
6 News
 ข่าว
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกไม่ได้
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา สถาปัตย์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา ศึกษาศาสตร๋   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา ผู้ประกอบการ   ยืมออกไม่ได้
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกไม่ได้
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
7 Maps
 แผนที่
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกไม่ได้
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา สถาปัตย์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา ศึกษาศาสตร๋   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา ผู้ประกอบการ   ยืมออกไม่ได้
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกไม่ได้
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
8 Fic
 นวนิยาย
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา สถาปัตย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา ศึกษาศาสตร๋   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา ผู้ประกอบการ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
9 Document
 เอกสารเย็บเล่ม::|::Document
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา สถาปัตย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา ศึกษาศาสตร๋   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา ผู้ประกอบการ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
10 Data
 สื่อข้อมูล
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา สถาปัตย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา ศึกษาศาสตร๋   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา ผู้ประกอบการ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
11 Children
 หนังสือเด็ก
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา สถาปัตย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา ศึกษาศาสตร๋   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา ผู้ประกอบการ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 60 วัน ค่าปรับ 1 บาท
12 Children
 
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา สถาปัตย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา ศึกษาศาสตร๋   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา ผู้ประกอบการ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 60 วัน ค่าปรับ 1 บาท
13 Children
 
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา สถาปัตย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา ศึกษาศาสตร๋   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา ผู้ประกอบการ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 60 วัน ค่าปรับ 1 บาท
14 Books
 หนังสือ
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 5 บาท
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษา สถาปัตย์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา ศึกษาศาสตร๋   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา ผู้ประกอบการ   ยืมออกไม่ได้
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 60 วัน ค่าปรับ 1 บาท
15 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกไม่ได้
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา สถาปัตย์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา ศึกษาศาสตร๋   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา ผู้ประกอบการ   ยืมออกไม่ได้
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกไม่ได้
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
16 Audio
 สื่อโสตทัศน์
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกไม่ได้
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา สถาปัตย์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา ศึกษาศาสตร๋   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา ผู้ประกอบการ   ยืมออกไม่ได้
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกไม่ได้
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
17 Article
 บทความ
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครองอาศรมศิลป์-รุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
พนักงานสถาบันอาศรมศิลป์    ยืมออกไม่ได้
พนักงานรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
นักเรียนรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา สถาปัตย์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา ศึกษาศาสตร๋   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา ผู้ประกอบการ   ยืมออกไม่ได้
สตูดิโอสถาปนิก   ยืมออกไม่ได้
ครูรุ่งอรุณ   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
กลับ

 Copyright 2019. All Rights Reserved.