ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.9
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 testbk
 ทดสอบ
สมาชิกเก่า   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
ครูพิเศษ   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครอง   ยืมออกไม่ได้
ฝ่ายสนับสนุนการสอน   ยืมออกไม่ได้
พนักงานอาศรม   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาอาศรมศิลป์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
นักเรียนอนุบาล   ยืมออกไม่ได้
นักเรียนมัธยม   ยืมออกไม่ได้
นักเรียนประถม   ยืมออกไม่ได้
อาศรมสถาปนิก   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
ครูอนุบาล   ยืมออกไม่ได้
ครูมัธยม   ยืมออกไม่ได้
ครูประถม   ยืมออกไม่ได้
2 serial
 วารสาร
สมาชิกเก่า   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
ครูพิเศษ   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ผู้ปกครอง   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ฝ่ายสนับสนุนการสอน   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานอาศรม   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาอาศรมศิลป์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียน   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนอนุบาล   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนมัธยม   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนประถม   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาศรมสถาปนิก   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูอนุบาล   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูมัธยม   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูประถม   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
3 reservmat
 หนังสือสำรอง
สมาชิกเก่า   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
ครูพิเศษ   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครอง   ยืมออกไม่ได้
ฝ่ายสนับสนุนการสอน   ยืมออกไม่ได้
พนักงานอาศรม   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาอาศรมศิลป์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักเรียนอนุบาล   ยืมออกไม่ได้
นักเรียนมัธยม   ยืมออกไม่ได้
นักเรียนประถม   ยืมออกไม่ได้
อาศรมสถาปนิก   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
ครูอนุบาล   ยืมออกไม่ได้
ครูมัธยม   ยืมออกไม่ได้
ครูประถม   ยืมออกไม่ได้
4 Ref
 หนังสืออ้างอิง
สมาชิกเก่า   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
ครูพิเศษ   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ผู้ปกครอง   ยืมออกไม่ได้
ฝ่ายสนับสนุนการสอน   ยืมออกไม่ได้
พนักงานอาศรม   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาอาศรมศิลป์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนอนุบาล   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนมัธยม   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนประถม   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาศรมสถาปนิก   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
ครูอนุบาล   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูมัธยม   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูประถม   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
5 M
 แผนที่
สมาชิกเก่า   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
ครูพิเศษ   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครอง   ยืมออกไม่ได้
ฝ่ายสนับสนุนการสอน   ยืมออกไม่ได้
พนักงานอาศรม   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาอาศรมศิลป์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
นักเรียนอนุบาล   ยืมออกไม่ได้
นักเรียนมัธยม   ยืมออกไม่ได้
นักเรียนประถม   ยืมออกไม่ได้
อาศรมสถาปนิก   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
ครูอนุบาล   ยืมออกไม่ได้
ครูมัธยม   ยืมออกไม่ได้
ครูประถม   ยืมออกไม่ได้
6 DVD - VDO
 DVD - VDO
สมาชิกเก่า   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
ครูพิเศษ   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ผู้ปกครอง   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ฝ่ายสนับสนุนการสอน   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานอาศรม   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาอาศรมศิลป์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียน   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนอนุบาล   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนมัธยม   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนประถม   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาศรมสถาปนิก   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูอนุบาล   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูมัธยม   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูประถม   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
7 DVD - Data
 DVD - Data
สมาชิกเก่า   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
ครูพิเศษ   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ผู้ปกครอง   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ฝ่ายสนับสนุนการสอน   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานอาศรม   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาอาศรมศิลป์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียน   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนอนุบาล   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนมัธยม   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนประถม   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาศรมสถาปนิก   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูอนุบาล   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูมัธยม   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูประถม   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
8 CD - VDO
 CD - VDO
สมาชิกเก่า   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูพิเศษ   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ผู้ปกครอง   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ฝ่ายสนับสนุนการสอน   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานอาศรม   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาอาศรมศิลป์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียน   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนอนุบาล   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนมัธยม   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนประถม   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาศรมสถาปนิก   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูอนุบาล   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูมัธยม   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูประถม   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
9 CD - Data
 CD - Data
สมาชิกเก่า   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
ครูพิเศษ   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ผู้ปกครอง   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ฝ่ายสนับสนุนการสอน   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานอาศรม   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาอาศรมศิลป์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียน   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนอนุบาล   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนมัธยม   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนประถม   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาศรมสถาปนิก   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูอนุบาล   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูมัธยม   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูประถม   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
10 CD - Audio
 CD - Audio
สมาชิกเก่า   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
ครูพิเศษ   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ผู้ปกครอง   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ฝ่ายสนับสนุนการสอน   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานอาศรม   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาอาศรมศิลป์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียน   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนอนุบาล   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนมัธยม   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนประถม   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาศรมสถาปนิก   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูอนุบาล   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูมัธยม   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูประถม   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
11 bk
 หนังสือ
สมาชิกเก่า   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
ครูพิเศษ   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ผู้ปกครอง   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ฝ่ายสนับสนุนการสอน   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 1 บาท
พนักงานอาศรม   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักศึกษาอาศรมศิลป์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียน   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนอนุบาล   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนมัธยม   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียนประถม   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาศรมสถาปนิก   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูอนุบาล   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูมัธยม   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครูประถม   ยืมออกได้ 91 วัน ค่าปรับ 1 บาท
12 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
สมาชิกเก่า   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
ครูพิเศษ   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปกครอง   ยืมออกไม่ได้
ฝ่ายสนับสนุนการสอน   ยืมออกไม่ได้
พนักงานอาศรม   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาอาศรมศิลป์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
นักเรียนอนุบาล   ยืมออกไม่ได้
นักเรียนมัธยม   ยืมออกไม่ได้
นักเรียนประถม   ยืมออกไม่ได้
อาศรมสถาปนิก   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
ครูอนุบาล   ยืมออกไม่ได้
ครูมัธยม   ยืมออกไม่ได้
ครูประถม   ยืมออกไม่ได้
กลับ

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.