ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.9
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง

   จากฐานข้อมูลภายนอก:
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
"ราณี" กลางใจคน
   ราณี หัสสรังสี
   หนังสือ ที่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์(ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
934.6 ร441 
(ร่าง) แหล่งอาหารกับอุตสาหกรรมเหล็ก
   หนังสือ ที่ สิ่งพิมพ์สถาบันอาศรมศิลป์(ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
363.731
ห831 
- 2 องศา เมื่อสองมือร่วมคลายโลกร้อน
   หนังสือ ที่ สังคมศาสตร์(ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
363.6387
ว358ล 2552 
00.00 น.
   รงค์ วงษ์สวรรค์
   หนังสือ ที่ เรื่องสั้น(ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
รส
ร113ศ 2546 
1 เดือน ดูจิตให้นิพพาน
   สมบูรณ์ ตาสนธิ
   หนังสือ ที่ ศาสนา(ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.35
ส257ห 
1 ในใจ : รุ่น 1 กับประสบการณ์ครั้ง 1 ในชีวิต
   ปุณณ์ พจนาเกษม
   หนังสือ ที่ ศิลปะ นันทนาการ(ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (2 ไอเทม)
720.9593
ป661ห 
1 ร้อยพันเรื่องราว จากอีเมล ของยอดเยี่ยม
   ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
   หนังสือ ที่ วรรณกรรม วรรณคดี(ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
808.84
ย171ห 
10 Best Layer Cakes
   ปริสนา บุญสินสุข.
   หนังสือ ที่ เทคโนโลยี(ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
641.8653
ป466ส 
10 stories of collective housing : graphical analysis of ins..
   Fernandez Per, Aurora.
   หนังสือ ที่ arts / Recreation(ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
728.2
F363T 
10 x 10 [10 critics, 100 architects]
    / 2004
   หนังสือ ที่ arts / Recreation(ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
724.9
B393T 
10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ :เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ
   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ / 2553
   หนังสือ ที่ เบ็ดเตล็ด(ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์),ปรัชญา(ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
001.42
ก941ว 2553 
10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ :เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ
   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ / 2553
   หนังสือ ที่ เบ็ดเตล็ด(ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
001.42
ก941ว 2553 
10 คิด...เปลี่ยนชีวิตตนเอง
   ดำรงค์ พิณคุณ.
   หนังสือ ที่ ปรัชญา(ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
158.1
ด493ส 
10 จุดตาย สถาปนิกไทย
   รัชด ชมภูนิช
   หนังสือ ที่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์(ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
920.2
ร329ส 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [721]   [แสดง 20/14401 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.