ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.9
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ติดต่อห้องสมุดห้องสมุดอนุบาล    อาคารประกายฟ้า  ชั้น ๑    เบอร์ต่อภายใน ๑๓๐

ห้องสมุดประถม    อาคารประพาฬรัศมิ์  ชั้น ๑    เบอร์ต่อภายใน ๑๑๗

ห้องสมุดมัธยม    อาคารรัศมีประภากร  ชั้น ๑    เบอร์ต่อภายใน ๑๒๕โรงเรียนรุ่งอรุณ    

๓๙๑  ซอยอนามัยงามเจริญ ๒๕  แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๕๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๗๐ ๗๕๑๒ - ๓     แฟกซ์ ๐ ๒๘๗๐ ๗๕๑๔


 


ไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.