ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.9
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ยอดนักอ่านประจำเดือนมิถุนายน 2557ด.ญ.ปุณณภา ชาญยุทธกร (โฟกัส) ชั้น ป.๔/๓

ยอดนักอ่านประจำเดือนกรกฎาคมนี้ ไม่เน้นปริมาณ แต่มากด้วยคุณภาพ เด็กหญิงปุณณภา ชาญยุทธกร หรือน้องโฟกัส นักเรียนชั้น ป.๔/๓ ที่สามารถอ่านวรรณกรรม สี่แผ่นดิน ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ จบในเวลาไม่เกิน ๑ เดือน

โฟกัสมีความสนใจใฝ่รู้และชอบอ่านหนังสือ มาตั้งแต่อายุ ๓ ขวบ ช่วงแรกๆ คุณพ่อ คุณแม่ และป้าจะอ่านหนังสือนิทานให้ฟังทุกวันและพาเข้าห้องสมุดเป็นประจำ พร้อมทั้งที่บ้านก็สร้างบรรยากาศการอ่าน โดยมีห้องหนังสือซึ่งมีตู้ประมาณ ๕ ใบที่อัดแน่นไปด้วยหนังสือหลากหลายประเภท พอกลับถึงบ้านกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกวันหลังอาบน้ำและรับประทานอาหาร เย็นคือ ไปรวมตัวกันที่ห้องหนังสือและอ่านหนังสือด้วยกันทุกวัน น้องโฟกัสเล่าให้ฟังว่าเริ่มอ่านหนังสือตอนอนุบาล ๒ ในช่วงแรกของการฝึกอ่าน พ่อแม่จะคอยสอนให้สะกดคำจากหนังสือนิทาน เรื่องที่สนุกจะกระตุ้นให้อยากฝึกอ่าน ลองสะกด ออกเสียง และลองอ่านเอง คำไหนอ่านไม่คล่องก็จะถามพ่อแม่ อ่านซ้ำไปเรื่อยๆ จนเป็นความจำ และกลายเป็นความเข้าใจในที่สุด พ้นจากนิทานสำหรับเด็กแล้ว ก็มาสนใจเรื่องรามาวตาร ฉบับการ์ตูน มีเนื้อหาทั้งหมด ๓๐ เล่ม ซึ่งโฟกัสชอบมากและอ่านครบทุกตอน กลับบ้านก็อ่านนิทานวันละ 3 เล่ม เห็นคุณแม่อ่านนวนิยายก็เอามาเปิดอ่านบ้าง เป็นบางหน้า จึงทำให้เมื่อขึ้นอนุบาล ๓ น้องโฟกัสก็สามารถอ่านหนังสือได้คล่อง มีคลังคำศัพท์มากมาย

ปัจจุบันน้องโฟกัสอยู่ชั้น ป.๔ แนวหนังสือที่ชอบคือแนวประวัติศาสตร์ และแนวผจญภัย โดยเฉพาะ สี่แผ่นดิน อ่านจบแล้วและได้ความรู้ประวัติศาสตร์แต่ละช่วงรัชกาล จนสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบเหตุการณ์ในแต่ละยุคสมัยได้ว่าเกิดอะไรขึ้น และมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร อ่านจบ ๑ รอบ รอบสองก็เลือกเฉพาะตอนที่ประทับใจอ่านซ้ำอีก วรรณกรรมเยาวชนแนวผจญภัยที่ชอบรอบลงมาคือ นาร์เนีย มีทั้งหมด ๗ เล่ม อ่านแล้วสนุก ตื่นเต้นไปกับทุกเหตุการณ์ ตอนนี้น้องโฟกัสกำลังอ่านนวนิยายเรื่อง เลือดขัตติยา ของลักษณวดี ผลจากการที่อ่านมากนี่เอง ทำให้น้องโฟกัสได้คะแนนภาษาไทยเป็นอันดับ ๑ ของชั้นเรียน

 เห็นตัวอย่างของน้องโฟกัสแล้ว ทำให้เห็นอานุภาพของการอ่านหนังสือที่มีพลัง เปิดโลกทัศน์ เปิดมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงได้เรียนรู้อารมณ์ ความรู้สึกที่สัมผัสใจได้ ผ่านการอ่านวรรณกรรมที่หลากหลาย และหลอมรวมมาเป็นบุคลิกภาพที่มีความมั่นใจในตัวเอง มีจิตใจที่เอื้ออาทรต่อผู้อื่น มีภาษาที่แสดงความคิดอย่างชัดเจน รวมทั้งการมีสัมมาคารวะ รู้กาลเทศะ ซึ่งครูสัมผัสได้จากน้องโฟกัส นี่จึงเป็นเหตุผลที่น้องโฟกัสได้รับคัดเลือกให้เป็นยอดนักอ่านประจำเดือน กรกฎาคม ที่ไม่เน้นปริมาณของจำนวนเล่มหนังสือ แต่เน้นคุณภาพจากการอ่านหนังสือที่ยากและหลากหลาย

เรามาร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านส่งผ่านไปยังลูกหลานของเรากันเถอะค่ะ วันนี้คุณอ่านหนังสือแล้วหรือยัง?


ไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.