ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.9
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

วรรณกรรมเพื่ออาเซียน
จะฝันถึงเธอ ทุกคืนที่มีแสงดาว

     นวนิยายเรื่องนี้ สะท้อนถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์ในวัยเยาว์ระหว่างเพื่อนชาวไทยและอินโดนีเซีย ที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ขณะเดียวกันก็บอกเล่ากลายๆ ถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของประเทศอินโดนีเซียในช่วงที่ถูกปกครองโดยฮอลันดา การถูกยึดครองโดยญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง การต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชของประธานาธิบดีซูการ์โน จนถึงเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ซึ่งทำให้ประธานาธิบดีซูฮาร์โตก้าวขึ้นมาสู่อำนาจ ซึ่งเชื่อว่าผู้อ่านจะได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปในเวลาเดียวกัน


ประภัสสร เสวิกุล

     ชีวิตแห่งการเดินทาง จากซีกโลกหนึ่งสู่อีกซีกโลกหนึ่งของการทำงานในหน้าที่นักการทูต และสร้างสรรค์การเดินทางระหว่างบรรทัดของตัวอักษรในโลกหนังสือตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ด้วยความเป็นนักคิด นักเขียน และนักสังเกตการณ์ชีวิต ผู้หล่อหลอมความจริงและจินตนาการทั้งสองโลกเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืน งดงาม เปี่ยมไปด้วยคุณค่า ทั้งให้แง่คิดและกำลังใจแก่ผู้อ่านเสมอมารายละเอียดของหนังสือในห้องสมุดกลาง  จะฝันถึงเธอ ทุกคืนที่มีแสงดาว

ไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.