ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.9
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ถูกกว่า คุ้มค่ากว่าและปลอดภัยกว่า

 

สำหรับหน่วยงานที่จะติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ คิดให้ดีก่อนติดตั้งระบบ  

1. โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM ฟรีตามที่ได้ประกาศไว้ใน www.ulibm.net

2. การติดตั้งท่านต้องเข้าอบรมและติดตั้งเอง

         2.1 ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย server ในการติดตั้งระบบ

         2.2 ต้องมีอุปกรณ์เครือข่าย

         2.3 ต้องมีเครื่องปรับอากาศสำหรับเปิดให้ server ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

         2.4 ต้องมีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์คอยติดตั้งระบบ และดูแลการทำงานของ server

         2.5 ต้องมีการทำสำรองข้อมูล

         2.6 การ update new version ของโปรแกรม UlibM

          ถ้าหน่วยงานของท่านสามารถลงทุนและมีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามข้อ 2 ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับหน่วยงานท่าน แต่จะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่

3. ทางเลือกใหม่สำหรับการนำระบบการเช่า server มาใช้ในระบบห้องสมุดและเว็บไซด์หน่วยงาน

         3.1 ไม่ต้องลงทุนเรื่องซื้อ server

         3.2 ไม่ต้องลงทุนเรื่องคนหรือเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ที่จะต้องมาดูแลติดตั้ง server

         3.3 มีการสำรองข้อมูลให้ตลอดทุกวัน

         3.4 มีการเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง

         3.5 มีการ update โปรแกรม UlibM ให้ตลอดเวลาที่มีการเปลี่ยน Version

4. ค่าใช้จ่ายที่ถูกและคุ้มค่า

                4.1 ค่าเช่าเก็บข้อมูลคิดดังนี้

                    - โรงเรียนประถม           ปีละ          5000 บาท

                    - โรงเรียนมัธยม            ปีละ         6000 บาท

                    - วิทยาลัย-กศน.          ปีละ          7000 บาท

                    - มหาวิทยาลัย            ปีละ          8000 บาท

                4.2 ยกตัวอย่างเชิงเปรียบเทียบ

-  ถ้าใช้งานระบบเช่า server ภายใน 10 ปีเสียค่าใช้จ่ายแค่ 5-8 หมื่นบาท (ตามระดับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ท่านสังกัด หรือเทียบเท่า) ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใด ๆ อีก

- ถ้าหน่วยงานท่านลงทุนเอง ภายใน 10 ปี คิดว่าต้องมีการเปลี่ยน server ประมาณ 3 เครื่อง ก็คงมากกว่า 5-8 หมื่นบาท และต้องยุ่งยากมีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์คอยดูแลตลอดจนการ update new version การเปิดปิดใช้งานไม่ตลอด 24 ชั่วโมง สิ้นเปลืองไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ

 

5. การใช้งานระบบนี้หน่วยงานท่านต้องสามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้ ก็ใช้งานได้แล้ว

 

คิดให้ดีก่อนลงทุนทำเองนะครับ

 

ติดต่อรายละเอียดและขอเช่า SERVER ได้ที่

บริษัทเทคโนโลยีฮัท จำกัด

คุณชูพงษ์  อรัญชิต

โทร. 081-545-5574,086-455-1199

e-mail : choopong@technologyhut.co.th

 

 

 

 

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2019. All Rights Reserved.