ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

          ห้องสมุดโรงเรียนรุ่งอรุณ ยินดีต้อนรับ

  สืบค้น

Loading..
  

Loading..
  หนังสือใหม่

Loading..
  

Loading..
โรงเรียนรุ่งอรุณ
http://www.roong-aroon.ac.th/

The 1Book E-library
https://www.theonebook.com/elibraryforstudent/
ขอรับรหัสได้ที่ห้องสมุดมัธยม 
รวม Link E - Book
หอสมุดแห่งชาติ   (สมัครสมาชิกก่อนใช้บริการ)
https://www.2ebook.com/new/library/index/nlt  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง   (ตำราเรียน)  
http://e-book.ru.ac.th/


กระทรวงวัฒนธรรม 
https://www.m-culture.go.th/adminli/ewt_news.php?nid=463&filename=index

กลุ่มงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร 
http://www.finearts.go.th/promotion/parameters/search/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C.html

 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.